AKCIJA

No documents found.

Poštovani korisnici, molimo vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove.
Svaka poseta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u celosti.
Ukoliko su oni za vas neprihvatljivi, molimo vas da ne koristite ovu prezentaciju.

ALKA vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog portala koje je podložno niže navedenim Uslovima korišćenja. Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge ALKA.co.rs.

Korišćenjem bilo kog dela portala, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.


Opšte odredbe
ALKA.co.rs ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne, baze i programerski kod).
Neovlašćeno korišćenje bez dozvole smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Ako odlučite da pristupite ovoj lokaciji izvan Srbije to radite na sopstvenu inicijativu i odgovornost i smatrate se odgovornim za poštovanje važećih lokalnih zakona.
Ovi Uslovi se tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije i neće se primenjivati načela o rešavanju neusaglašenosti zakona.

ALKA može revidirati ove Uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali Uslove koji trenutno važe. Određene odredbe ovih Uslova mogu se zameniti izričito navedenim pravnim obaveštenjima i uslovima dostupnim na određenim stranicama ovog web sajta.


Materijal koji prosleđuje korisnik (Popunjavanje formulara za naručivanje robe ili kontakt formulara)
Lični podaci koje prosledite sajtu ALKA.co.rs u svrhu dobijanja proizvoda ili usluga biće tretirane u skladu sa našim dokumentom o privatnosti.
Zabranjeno je slanje ili prenošenje na ovu lokaciju ili sa nje bilo kojih nezakonitih, pretećih, uvredljivih, klevetničkih, opscenih, pornografskih ili drugih materijala koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom.

ALKA na ovoj lokaciji ne želi od vas da prima poverljive ili druge informacije kojima ne može slobodno da raspolaže.
Svi materijali, informacije ili druga saopštenja koja prenosite ili šaljete na ovu lokaciju neće se smatrati poverljivim i onima kojima se ne može slobodno raspolagati. ALKA.co.rs nema nikakve obaveze prema ovim saopštenjima. Naši zaposleni mogu da kopiraju, otkrivaju, distribuiraju, primenjuju ili na drugi način koriste saopštenja i sve podatke, slike, zvukove, tekst i sve ostale materijale u njima sadržane za bilo koje odnosno za sve komercijalne i nekomercijalne svrhe.

Naravno, u ovu grupu podataka ne spadaju vaši lični podaci. Njih, u skladu sa našom Politikom privatnosti, koristimo samo za internu upotrebu, ne obelodanjujemo niti prosleđujemo trećim licima, već koristimo isključivo za potrebe obrade vaših porudžbenica.


Veze ka drugim Web lokacijama
Veze na ovoj lokaciji ka lokacijama samostalnih proizvođača su obezbeđene isključivo da bi vam olakšale rad. Ako budete koristili ove veze, napustićete ovu lokaciju. ALKA.co.rs nije pregledao sve ove lokacije samostalnih proizvođača i ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koju od ovih lokacija ili njihov sadržaj. Samim tim, ne podržavamo i ne dajemo nikakve izjave o njima, kao ni o bilo kojim informacijama, softveru ili drugim proizvodima ili materijalima koji se tamo nalaze, ili bilo kojim rezultatima koji se mogu dobiti njihovim korišćenjem. Ako odlučite da pristupite nekoj od Web lokacija samostalnih proizvođača koje su povezane sa ovom lokacijom, to radite isključivo na sopstveni rizik.

Sve informacije vezane uz transakcije kupac - prodavnica ALKA, smatraju se poslovnom tajnom, i prema njima se treba ophoditi skladno zakonskim propisima Republike Srbije.

Kupovina na rate

Svim kupcima omogućavamo kupovinu na rate čekovima građana.

Svim kupcima omogućavamo kupovinu na rate bez kamate sa Banca Intesa kreditnom karticom  (do 12 rata).

Prednosti

  • Plaćanje na rate čekovima građana
  • Plaćanje na rate bez kamate sa Banca Intesa kreditnom karticom (do 12 rata)
  • Obezbeđen servis u nasoj firmi
  • Garancija/Reklamacija/Servis
  • Instalacija mreža i mrežne opreme
  • Održavanje i servis računara
  • Iskustvo od 27 godine rada
  • Servis u garantnom i van garantnom roku